Crocus niveus


Çiçeklenme:             Ekim - Kasım
Dağılım:                   Güney Yunanistan / Güney Peleponnesus
Yükseklik:               50m. – 750m.
Habitat:                   Kalkerki kayalıklar, zeytinlik altları, taşlık ve çalılık araları
Çiçekler:                  İri ve beyaz nadiren çok açık leylak renklidir. Bu tür çiğdemler arasında en iri çiçeklere sahiptir.
Segmentler:             Stilus açık sarı veya portakal renkli, tepesinden bir çok kısa parçalara ayrılır ve anter seviyesinin üzerindedir. Anterler sarı, çiçek boğazı açık veya koyu sarıdır. Brakte ve brakteol yeşildir.
Yapraklar:              Yapraklı olarak çiçeklenir
Korm ve tunik:       Tunik ince ağımsı fibrillidir.
Benzerleri               longiflorus ( stilus 3 parçalı, çiçekler koyu leylak - mor, bazen de çizgilidir )
Yetiştirme:              Kültürel olarak çok yaygın ve iri çiçekleri ile çok sevilen bir sonbahar çiğdemidir. Çok kolay yetişir ve çok hızlı çoğalan bir türdür. Drenajı iyi bir toprağa ve bahçenin bol güneş alan bir köşesine ekilirse çok güzel gelişirler.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder