Crocus brickellii

Çiçeklenme:              Şubat - Mart
Dağılım:                     Endemik / Türkiye / Antalya
Yükseklik:                 1000 m. - 1600 m.
Habitat:                     Kalkerli arazilerde pinus orman açıklıklarında hafif çimenlik alanlarda görülür.
Çiçekler:                    Çiçekler tamamen beyaz, taç yaprakların dışı her zaman hafif noktalıdır. Bunun yanında sadece bir lokasyonda çok açık sarı – bej arasında bazı örneklerde görüldü. Çiçek boğazındaki sarı bölge diğer türlere oranla daha geniş ve parlaktır. Bir diğer göze çarpan özelliği ise stilus tüm örneklerde belirgin olarak anterlerin üzerindedir. Çiçek tüpü beyaz üst kısımları grimsi noktalıdır.
Segmentler:                Stilus portakal veya kırmızı renkte, 3 uzun dala ayrılır, stigma uçlarında şişme görülmez,  belirgin olarak anterlerden daha uzundur.  Filamentler sarı veya koyu sarı ve  2-3 mm. boyundadır.  Anterler fitamentlerin 2-3 katında, tamamen sarı veya konektif renksiz, lob uçlar sivri ve siyah beneklidir.
Yapraklar:                  Yapraklar 3-5 adet, 1.2 mm. genişlikte, ribsiz, çiçeklenme döneminde bazı örneklerde çiçeklerden daha kısa iken bazı örneklerde daha uzundur.
Korm ve tunik:           Tunik derimsi orta sertlikte, dikine parçalara bölünür,  hafif dikensi boyunlu, yüzükler çok belirgin değil ancak görülebilir.
Benzerleri:                  C. babadagensis (anterlerin uçları hafif grili, )
                                     C. punctatus (stilus anterlerden daha kısa, tunik sert kabuklu,)
                                     C. minutus (stigma beyaz ve atherlerin altındadır,)
                                     C. danfordiae (stilus her zaman aterlerin yarı seviyesinde, uçlar fırfırlı, tunik çok sert kabuklu,)
Yetiştirme:                  Kültürel olarak bilinmiyor, Sıcak bir yaz isteği bulunuyor. Geldiği yer dikkate alındığında bahçe şartlarında çok kolay yetişeceğe benziyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder